Wednesday, September 14, 2016

MIUI 7.5.5.0 upgrade to 7.5.9.0 Malmide Problem with VoLTE Solution in Red MI 3S Prime

Hi All,

I have purchase MI 3S Prime 15 days before and it is a great phone with VoLTE Feature and great battery backup with high-speed processor, mobile comes with MIUI 7.5.5.0 Malmide global stable which works with great internet speed with Jio Sim and any 4g sim.

My suggestion is for users don't update MIUI from the date i purchased my mobile i am getting notification for updates of miui version but don't do it. i did this mistake i am getting notification for miui update in 7.5.9.0 and i did it from that point my mobile doesn't show VoLTE and speed is also gone mobile working as 2g speed

Solution:

I did all solution available on internet and call center told but no result i also used miui 8 beta version but problem is same, i did register bug to miui site but no answer from their side so it is finally waiting for new update which give solution to this problem.

Precaution :

Don't update miui
in your new phone if they are saying it is stable still don't update to miui 7.5.9.0 it is worst.


following is my bug registration confirm by many people

http://en.miui.com/forum.php?mod=viewthread&tid=356841&page=1#pid6519919

i am looking for miui 7.5.5.0 which is not available to download so if you have any solution let me know in comments.

if you are facing same problem these comment on this so that when i get solution i will update you.

Tuesday, May 3, 2016

14 Top Motivational Thoughts

1.
Failure is success if we learn from it  ~ Malcolm Forbes
2.
Life should be great rather than long   ~ B. R. Ambedkar
3.
The only source of knowledge is experience ~ Albert Einstein
4.
The Best way to pay for a lovely moment is to enjoy it ~ Richard Bach 
5.
We Need Strength when doing the Possible.But  Need 'FAITH' when doing the Impossible.
6.
Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced!
7.
Though no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new ending.
8.
We all take different paths in life,but no matter where we go we take a little of each other everywhere.
9.
Mistakes are always forgivable, if one has the courage to admit them!!
10.
Be selective in your battles; Sometimes peace is better than being right.
11.
Kind words are short and easy to speak, But their echoes are truly endless..
12.
Forgiveness and letting go are steps on our road back to happiness.
13.
To Improve is to change To be Perfect is to change often!!
14.
Know the difference between instinct and habit.Trust your instincts uestion your habits.

Friday, April 29, 2016

'मार्क' म्हणजेच गुणवत्ता नाही !

अतिशय सुरेख आणि सूज्ञ पालकांसाठी डोळे उघडणारा झणझणीत लेख:

'मार्क'म्हणजेच गुणवत्ता नाही!

डॉ. अरुण नाईक,
(मानसोपचारतज्ञ) -


नुकतीच एक बातमी वाचली....
नेहमी चांगले मार्क मिळवणाऱ्या मुलीला दहावीचा पहिला पेपर चांगला नाही गेला. संध्याकाळी तिने आत्महत्या केली. अजून परीक्षाही संपली नाही. पण मुलगी संपली.

मागे एका मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांने शेवटच्या वर्षांला गोल्ड मेडल ऐवजी सिल्वर मेडल मिळाले, म्हणून आत्महत्या केली होती. माणूस मरायला घाबरत नाही, पण किंमतशून्य जगायला घाबरतो.

एका नामांकित शाळेच्या स्कॉलर वर्गातील मुलांशी बोलताना मी त्यांना विचारले की, "सर्वजण त्यांना काय म्हणतात?"
मुले म्हणाली, की 'स्कॉलर'.
मी विचारले 'का?',
मुले म्हणाली, "कारण आम्हाला चांगले मार्क मिळतात."
मी समीकरण मांडले.
'अ = ब'

'ब = क'
त्याअर्थी 'अ = क'.
म्हणजेच,
'मी = स्कॉलर'

'स्कॉलर = मार्क'.
याचा
अर्थ 'मी = मार्क'.

जेव्हा आपण आपली किंमत मार्कावरून करायला लागतो, तेव्हा जरा मार्क कमी मिळाले की, आपली किंमत कमी झाली असे वाटते.

सर्व परीक्षा बोर्डानी मार्क वाटायला सुरुवात केल्यापासून तर हे समीकरण पालक व मुले यांच्या डोक्यात गच्च बसायला लागले आहे.

हे धोकादायक आहे....

माझी भाची शाळेतही जात नसताना तिने काढलेल्या एका चित्राला मी 'वा' म्हटले. ती लगेच म्हणाली-मार्क दे.
मी चित्राच्या बाजूला लिहिले 'छान'.
ती म्हणाली मार्क दे. शंभरपैकी.
अडूनच बसली.

शाळेत जायच्या आधीपासूनच हे डोक्यात शिरत आहे. हे आजूबाजूच्या वातावरणात आहे. या विषारी वातावरणाने वरील बळी घेतले आहेत.

जेव्हा कधी पालकांना विचारले की, तुमच्या मुलांबाबत काय व्हावे असे तुम्हाला वाटते? तेव्हा हमखास उत्तर येते की, तो चांगला नागरिक बनावा, चांगला माणूस बनावा.

जरा विरोधाभास पाहूया...

मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की त्यांना चांगला डॉक्टर बनायचे आहे.
मी विचारले चांगला डॉक्टर कोणाला म्हणता?
तर मुले म्हणाली की, जो जास्तीत जास्त लोकांना चांगल्यात चांगला उपचार देऊन बरा करतो तो.

सिल्वर मेडल मिळालेल्या त्या मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांलाही चांगला डॉक्टर बनायचे असेल ना?
पण बनला का?
त्याच्या आधीच गेला.

चांगला नागरिक,
चांगला माणूस,
चांगला डॉक्टर,
चांगला व्यावसायिक...
आपण जेव्हा काहीतरी चांगले "करतो" तेव्हा बनतो. नुसत्या मार्कानी नाही बनत.

एका नववीतील मुलीला चाचणी परीक्षेत गणितात वीसापैकी १४ मार्क मिळाले म्हणून तिने आत्महत्येचा प्रयत्न केला.

माझ्याशी बोलताना तिचे पहिले वाक्य होते की, 'आय एम युझलेस'.

या मुलीला दहावीनंतर क्रीडा पत्रकार बनायचे आहे. त्यासाठी ती कलाशाखेला जाणार आहे.

मी विचारले की आर्ट्सला गणित असते का?
ती म्हणाली 'नाही'.
मी म्हटले की याचा अर्थ तू दहावी नंतर गणिताला टाटा करणार,मग तू गणितासाठी जीव का देत होतीस?
 हे ऐकल्यावर तिलाही हसू आले.

काय आहे की 'गुणी मुलगी',
'भावंडात हुशार मुलगी',
'सर्वाची आवडती',
'९०% मिळायला हवेत हं'. या इतरांच्या
मनातील प्रतिमेला जपण्याचे तिला दडपण आले होते.

ही प्रतिमा आपण जपू शकलो नाही तर आपण युझलेस....!

मुलांमध्ये खूप क्षमता असते,
परंतु मार्कावर लक्ष केंद्रित
केल्यामुळे त्या क्षमतांना
'किंमत' दिली जात नाही.

आज जग जवळ आले आहे. अनेक शक्यता निर्माण झाल्या आहेत.
पालकांनी लक्षात घ्या की, हे "आपल्या" लक्षात न आल्यामुळे जेव्हा मुलांना कमी मार्क मिळतात तेव्हा "आपण" नकळत हिंसक होतो. मुलांच्या आत्मविश्वासावर घाला घालतो.

मार्कावरून मुलांची किंमत किंवा लायकी ठरवू नका. आपण जन्माला आलो ही एकच गोष्ट आपण जगायला लायक आहोत यासाठी पुरेशी आहे. आता जगताना काय करायचे याचा विचार करूया.

'थ्री इडियट' सिनेमातील मुलाखतीच्या प्रसंगात आजवर मार्कावरून आपली किंमत ठरवणारा,घाबरणारा मुलगा म्हणतो...
'जिंदगी में कुछ तो ठीकठाक कर ही लूंगा'..

हा आत्मविश्वास मुलांना द्या!

आवडली तर नक्की शेयर करा...!

तुमचा हा संदेश कीत्येक पालक आणी विद्यार्थ्याचे मनपरिवर्तन करु शकतो...

Saturday, January 17, 2015

Aarya Chanakya

Some days before i heard a kirtan on Aarya chanakya by Shri. Charudatta Aafale it was amazing and very enthusiastic. so i thought it is great to share it with you guys the name of chanakya is vishnugupta or Kautalya and i am not going to tell you whole story which make you boring.

Chankya is famous because of his intelligence he is very talende and he know how to implement politics very well. he born in Patilputra means patna and there he is start studding.

His father was very well known person in that emperor and he reveal the Tax fraud of that king due to which king has killed his father and told everyone to not to support the vishnugupta. then vishnugupta leave patna and walk towards punch app (panjab) to get admission in Takshila university. In travel he met some businessman and learn techniques of business from them and suggest them changes to improve profit margin because of that businessman gives him entry pass of takshila prant. In takshila he ask to his principal to do three course at a time which required 36 years to do. that courses are Economics, political science and Medicine (Ayurveda) in 6 years so they take interview of him and very impress by his lateral thinking. so they teach them and then he take mastery in all three subject.

after some year of completing education he was doing lectureship there so he leaves punjan and came back to patna to take revenge and he plan to reveal corruption of that king then he search for kings illegal sons and with help of them reveal all his fraud in front of people and then give him death penalty at same place where his dad get death.

in between Chanakya has build very strong network of messengers to fight against Alexander. punjab king called Alexander to bit Delhi king and get married to his daughter so Alexander comes to India and start capturing lands of India but in every fight he has to bare allot , every fight he lost his thousands of fighters due to networking of chanakya. students of chanakya inform every movement of Alexander to chanakya and then he make villagers ready to fight against army of Alexander. so he has to bare a lot. due to that Alexander plan to go back from India. He is not able to cross Ganga River due to that worries he died.